Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji prac budowlanych zleconych przez Inwestora, w tak zwanym generalnym wykonawstwie, ale również profesjonalnie podchodzimy do każdego innego rodzaju robót: stan surowy zamknięty, otwarty, stan deweloperski, prace wykończeniowe.

Kompleksowe działanie, możliwość wyboru jednego odpowiedzialnego partnera dla całego procesu budowlanego sprawia, że Inwestorzy chętniej decydują się na tę formę współpracy z nami, co korzystnie wpływa na finanse i czas realizacji inwestycji. Jako Generalny Wykonawca bierzemy na siebie wszystkie obowiązki: formalno-prawne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, weryfikacyjne w zakresie dokumentacji projektowej, ewentualnej optymalizacji rozwiązań technologicznych i materiałowych, prowadzimy, kierujemy, nadzorujemy wszystkie prace ziemne, budowlane, instalacyjne, wykończeniowe, przygotowując obiekt do końcowych odbiorów.
 

Firma BURDA dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowników fizycznych, specjalistów, inżynierów, kierowników. Współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, z firmami z branży drogowej, instalacyjnej sanitarnej i elektrycznej. Wieloletnia działalność pozwoliła nam na ugruntowanie wiedzy, pozyskanie cennych umiejętności, stając się znaczącym partnerem i pewnym kontrahentem w branży budowlanej.